Congresses 2017

Congresses 2017

Congresses 2017

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 & Έκθεση δραστηριοτήτων στο Λουξεμβούργο
  • Εργαστήρι της Eurachem «Αβεβαιότητα στην Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση», 29-30 Μαΐου, 2017, Λευκωσία
  • Let's discuss how to modernise public administrations through the sharing and reuse of IT solutions | ISA² 29 March in Lisbon (Portugal).
  • The SEMIC 2017 conference on Data and Information management, 14 June 2017 in Malta

Print   Email

Related Articles