3η Διεθνής Συνδιάσκεψη Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Τρίκαλα

3η Διεθνής Συνδιάσκεψη Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Τρίκαλα

3η Διεθνής Συνδιάσκεψη Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Τρίκαλα

10 έως 12 Ιουνίου 2005
Τρίκαλα, Ν. Τρικάλων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού, θεωρώντας ότι ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο κύριος μοχλός της Αναπτυξιακής διαδικασίας σε όλη την Ευρώπη, ενισχύει, προωθεί και ενθαρρύνει όλες εκείνες τις διαδικασίες και τα μέτρα που έχουν σαν στόχο την αποκέντρωση, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνεργασία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, διοργάνωσε την 3η Διεθνή Συνδιάσκεψη για την συνεργασία των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, Ελλάδος και των Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέμα της Συνδιάσκεψης ήταν:
"Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα - Ο ρόλος των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης"
H 3η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε από 10 έως 12 Ιουνίου 2005, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρικκαίων, στα Τρίκαλα, με σκοπό να ενισχυθεί η Ελληνική Περιφέρεια. Συμμετείχαν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς Δήμαρχοι και Νομάρχες από όλη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα και Εισηγητές

1η ημέρα

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005
18:00
Έναρξη Εργασιών - Χαιρετισμοί Επισήμων

19:00 - 20:00
Θέμα: "Τοπική Ανάπτυξη και Επιχερηματικότητα, ο Ρόλος των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης"
Θέμα: "Η Τοπική Ανάπτυξη στην Ευρώπη και το παράδειγμα της Ιρλανδίας"

2η ημέρα

Σάββατο 11 Ιουνίου 2005
09:00 - 09:30
Εγγραφή Συνέδρων

09:30 - 10:00
Χαιρετισμοί Επισήμων

10:00 - 11:00
Θέμα: "Ο ρόλος των κέντρων υποδοχής επενδυτών (ΚΥΕ)
Θέμα: "Κ.Υ.Ε. - Προβλήματα - Εμπειρίες"
Θέμα: "Η πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης στα ΚΥΕ"
Θέμα: "Ο ρόλος των ΚΥΕ στα πλαίσια των Νομαρχιών"
Θέμα: "Ενδεδειγμένες πρακτικές - Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία"

11:00 - 12:00
Θέμα: "Ο ρόλος των κέντρων τεχνολογικής ανάπτυξης (ΚΕΤΑ)"
Θέμα: "ΚΕΤΑ - Προβλήματα - Εμπειρίες"
Θέμα: "Η πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης στα ΚΕΤΑ"
Θέμα: "Ενδεδειγμένες πρακτικές - Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία"

12:00 - 13:00
Θέμα: "Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος"

13:00 -13:30
Θέμα: "Αναπτυξιακές Συμπράξεις - Δημοτικές Επιχειρήσεις"

13:30 - 14:00
Θέμα: "Ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τοπική Ανάπτυξη και μοντέλα σύμπραξης με τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης"

14:30
Διάλειμμα - Γεύμα

18:00
Προσέλευση Συνέδρων

18:00 - 18:30
Κεντρική Εισήγηση

18:30 - 19:30
Θέμα: "Μοντέλα ανάπτυξη των οΤΑ, Ευρωπαϊκές Πρακτικές"

19:30 - 20:00
Θέμα: "Σχέδια Δράσης για ένα ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα"

20:00 -20:30
Θέμα: "Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην αστική ανάπτυξη"

3η ημέρα
Κυριακή 12 Ιουνίου 2005
09:30 - 10:00
Εγγραφή Συνέδρων

10:00 - 10:15
Χαιρετισμοί Επισήμων

10:15 - 11:30
Θέμα: "Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρημαρικότητα"

11:30 - 12:00
Θέμα: "Ο αγροτουρισμός στην περιφερειακή ανάπτυξη"

12:00 - 13:00
Θέμα: "Η συμβολή του αγροτουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη"

13:00 - 14:00
Θέμα: "Προτάσεις συνεργασίας και υπογραφή πρωτοκόλοου για το μόνιμο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον αγροτουρισμό στο Νομό Τρικάλων"

14:00 - 14:30
Συζήτηση

14:30
Λήξη εργασιών, Γεύμα

Θέμα Εισηγητής

- Η Τοπική Ανάπτυξη στην Ευρώπη και το παράδειγμα της Ιρλανδίας: Jan Gourley, Πρόεδρος του Ελληνο-Ιρλανδικού Επιμελητηρίου
- Η πορεία της Ε.Ε. και πόσο ρεαλιστική είναι η ένταξη της Τουρκίας σε αυτή: Νικόλαος Σαλαγιάννης, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν. Καρδίτσας, τ.Υπουργός
- Ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ): Αναστάσιος Φρούσιος, Αντιδήμαρχος Θήβας, Υπεύθυνος ΚΥΕ Νομού Βοιωτίας
- Κ.Υ.Ε.- Προβλήματα - Εμπειρίες: Επαμεινώνδας Καλυβιώτης, Συντονιστής Κ.Υ.Ε. Ν. Φωκίδας
- Ο ρόλος των Κ.Υ.Ε. στα πλαίσια των Νομαρχιών: Ηλίας Βλαχογιάννης, Νομάρχης Τρικάλων
- Ενδεδειγμένες Πρακτικές - Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία: Ιωάννης Ρέτσας, Εκπρόσωπος ΕΛΚΕ
- Οι δομές στήριξης της Επιχειρηματικότητας και ο ρόλος των Κέντρων Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ):Γεώργιος Ρασσιάς,Υπεύθ. ΚΕΤΑ,Υπουργ. Ανάπτυξης
- Δομές επιχειρηματικότητας - υποστήριξης, Διεθνής εμπειρία: Θωμάς Στόϊκος, Γενικός Διευθυντής ΟΕΤΑ (ΚΕΔΥ - ΚΕΤΑ)
- Η εμπειρία από τη λειτουργία των ΚΕ.Τ.Α.: Γιάννης Κολοβός, Γενικός Διευθυντής ΚΕ.Τ.Α. Θεσσαλίας
- Στρατηγική για τις Δομές Στρατηγικής Επιχειρηματικής Υποστήριξης "Η προοπτική των ΚΕ.Τ.Α": Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΚΕ.Τ.Α.
Στερεάς Ελλάδος
- Οι Δομές υποστήριξης της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο ρόλος των ΚΕ.Τ.Α. στην περιφέρεια: Κωνσταντίνος Εξαρχος, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος:
Δημήτρης Αγγελής, Πρόεδρος Alfa Green
Αναστασία Αγγελή, Εκπρόσωπος Alfa Green
Σιδερής Θεοχαρόπουλος, Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ,Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας (Π.Δ. 407/80)
Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΕΜΠ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου
Ιωάννα Αναστασοπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Πηνελόπη Μπραϊλα, Υποψήφια Διδάκτωρ της Φαρμακολογίας

Αναπτυξιακές Συμπράξεις - Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ηelena Papazacharopoulou, Coordinator of INTERREG IIIC Sub
Γρηγόρης Παππάς, Διευθυντής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
Απόστολος Πετρούλιας, Διοικητικός Συστημάτων (MSC & MIC)

Ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τοπική Ανάπτυξη και μοντέλα σύμπραξης με τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης
Τίτος Ριτσάτος, P.h.t. Finance, Διευθύνων Σύμβουλος OMEGA Ασφαλιστικής αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ. του ομίλου OMEGA BANK.
Nίκος Σαμούρης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Επενδυτικής Τράπεζας του Ομίλου MARFIN.

Μοντέλα Aνάπτυξης Επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θεόδωρος Σκρέκας, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
Νικόλαος Τρικαλίτης, Οικονομολόγος - Χωροτάκτης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

Μοντέλα Aνάπτυξης Επιχειρήσεων των ΟΤΑ, Ευρωπαϊκές πρακτικές
Victoria Nagy, Advisor of the E.U. Information Centre for Local Government
Μιχάλης Ταμήλος, Δήμαρχος Τρικάλων
Νικόλαος Κριμνιώτης, Διευθυντής του Δικτύου Κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εύξεινης Πόλης

Σχέδια Δράσης για ένα ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Γιαννάκης Σκορδής, Δήμαρχος Αμμοχώστου
Ιgli Cela Δήμαρχος Σιγιάκ - Δυρραχίου
Λουκάς Καράντζαλης, Διευθυντής ΤΕΔΚ Ν.Βοιωτίας
Παναγιώτης Πάτρας, Διευθυντής ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

O ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην Αστική Ανάπτυξη
Χρήστος Χάιδος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ - Ν. Τρικάλων
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Νομάρχης Καρδίτσας
Μπαλλής Συμεών, Αντιδήμαρχος της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
Κωνσταντίνος Τζανακούλης, Δήμαρχος Λαρισαίων
Δημήτριος Γιούσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χωροταξίας Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μilan Kovacevic, Mayor of Lucanika of Bosnia -Herzegovina

Ο Αγροτουρισμός στην Ελλάδα - Πρώτα βήματα -Παραδείγματα
Σούλα Μερεντίνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Τρικάλων

Τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
Josef Borg, Mayor of Mellieha, Malta
Χρήστος Παπασημακόπουλος, Εκπρόσωπος Ε.Λ.Κ.Ε.
Αθανάσιος Δεληγιάννης, Οικονομολόγος Φοροτεχνικός, Εκπρόσωπος CCE

Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Δημήτριος Λαγός, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δημήτριος Ροδοβίτης, Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακής Ημαθίας
Γραμματική Παπάζογλου, Εκπρόσωπος Δήμου Φερών, Διεθνολόγος

Η Συμβολή του Αγροτουρισμού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
Vesna Sucic, Αdvisor of Lucanika of Bosnia - Herzegovina
Petraq Beli, Διευθυντής Επιστημονικού Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Μελετών Αλβανίας
Ηλίας Βλαχογιάννης, Νομάρχης Τρικάλων
Νικόλαος Τσούκας, τ. Πρόεδρος Κοινότητας Μακρινίτσας
Νικόλαος Τρικαλίτης, Οικονομολόγος - Χωροτάκτης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

Προτάσεις Συνεργασίας και υπογραφή πρωτοκόλλου για το μόνιμο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Αγρουτουρισμό στο Νομό Τρικάλων
Βασίλειος Λιάγκας, Πρόεδρος Δικτύου Αγροτουρισμού για την Ευρώπη

Συζήτηση - Λήξη εργασιών
Κατσίκης Κώστας, Πολιτευτής της Νέας δημοκρατίας
Σταυρούλα Αγγελίδου, Αντινομάρχης Αθηνών
Μίμα Δημούλα, Αντιδήμαρχος πολιτισμού της Βέροιας
Παπαπολύκαρπος, Στέλεχος ΟΤΕ & Πρόεδρος ΕΛΟΚ
Μιχαήλ Ταμήλος, Δήμαρχος Τρικάλων

 


Εκτύπωση   Email

Related Articles