ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς από τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε.»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς από τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε.»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς από τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε.»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

30, 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2007 - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχοντας ως κύρια ιστορική κατεύθυνση την οικονομία και το εμπόριο, διεύρυνε με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το πεδίο δράσης της και στον τομέα του πολιτισμού, με σκοπό την ενίσχυση συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των Κρατών - Μελών και τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, είναι να συμβάλει στην «ανάπτυξη των πολιτισμών των Κρατών - Μελών με τη στήριξη πολιτιστικών ενεργειών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας σε κάθε περιοχή μέσα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών οικονομικών συναλλαγών». Με τον τρόπο αυτό προωθείται η ανάπτυξη στις χώρες της Ένωσης, με σεβασμό στην εθνική και περιφερειακή πολυμορφία, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής.
Το πλαίσιο αυτό διευκολύνει το σχεδιασμό ανάλογης στρατηγικής από τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, που να επιδιώκει την προστασία και την αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αυτή αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο αναπτυξιακής δράσης και αποτελέσματος για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Η προώθηση μιας νέας αισθητικής και του σεβασμού για το δομημένο περιβάλλον - και σε αρκετές περιπτώσεις και για το φυσικό περιβάλλον ως τμήμα της τοπικής παράδοσης - συμβάλλει στην προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού και δημιουργεί νέες δυνατότητες βιωσιμότητας και ανάπτυξης.
Παράλληλα, διανοίγονται νέες σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση ενεργειών συνεργασίας και εταιρικότητας ανάμεσα σε εθνικούς, περιφερειακούς και κατά κύριο λόγο τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς από τα 27 Κράτη - Μέλη στον τομέα του Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η ανάληψη δράσεων, η καθιέρωση πρότυπων συνεργασίας, η ευρύτερη δυνατή δικτύωση και η ανάλογη πολιτική για την προβολή όλων των παραπάνω από την Αυτοδιοίκηση. Ο τομέας του Πολιτισμού αποτελεί ένα νέο πεδίο δράσης για τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης καθώς αγκαλιάζει το σύνολο κάθε τοπικής κοινωνίας.
Η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη και η Έκθεση επιδίωξαν την ανάδειξη των ζητημάτων που άπτονται του σχεδιασμού δράσεων, της σύναψης συνεργασίας και εταιρικότητας, της δικτύωσης και της στρατηγικής προβολής στον τομέα του πολιτισμού και την αξιοποίηση των καλών πρακτικών στα αντικείμενα αυτά από τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, προωθήθηκε και η αντίληψη του κοινού σχεδιασμού, της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.Η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχονται στην τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα του πολιτισμού.
2.Η εξέταση των πολιτικών και των πρωτοβουλιών για τον πολιτισμό που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
3.Η παρουσίαση του Νομικού και του Θεσμικού Πλαισίου που προβλέπονται για την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπλασης και προστασίας της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
4.Η ανάλυση επιχειρησιακών προγραμμάτων και άλλων δυνατοτήτων χρηματοδότησης για δράσεις ανάπλασης πολιτιστικών μνημείων και περιοχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5.Η παρουσίαση δομών παρακολούθησης ενεργειών προστασίας και ανάπλασης και η αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων διαχείρισης και διατήρησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
6.Η εξέταση τεχνικών για την επικοινωνιακή ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού.
7.Η παρουσίαση δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα του Αγροτουρισμού - Οικοτουρισμού που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.
8.Η παρουσίαση καλών πρακτικών και τεχνικών διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
9.Η εξέταση δυνατοτήτων για διακρατική πολιτιστική συνεργασία και συμπράξεις μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10.Η παρουσίαση καλών πρακτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δικτύωση, την προβολή του έργου και την επικοινωνία των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πολιτιστικό τομέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Μαρτίου 2007
18.00 - 18.30 Προσέλευση Συνέδρων - Εγγραφές
ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ
Συντονιστές:Ανδρέας Βαρουχάκης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΕΟΣΣ
Bασίλειος Ιωάννου, Νομάρχης Πρέβεζας
Nία Κομπορόζου, Δημοσιογράφος
Γιώργος Αναστόπουλος, Γεν. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΟΣΣ
Αντώνιος Κολιόπουλος, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΟΣΣ
Ηλίας Δήμας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαιρετισμοί
18.30 - 19.00 Iωάννης Μίχας, Νομάρχης Πειραιά
Χάρης Πασβαντίδης, Αναπληρωτής Νομάρχης Αθηνών, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού
Γιάννης Τραγάκης, Αντιπρόεδρος Βουλής Ελλήνων
Γιαννάκης Σκορδής, τ. Δήμαρχος Αμμοχώστου, Εκπρόσωπος Ξένων Αντιπροσωπειών, Α Αντιπρόεδρος ΕΟΣΣ
Ιωάννης Ζώης, Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
19.30 Εγκαίνια Έκθεσης «Ελληνικός Λαικός Πολιτισμός»
19.45 Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Εκδήλωση Αφιέρωμα στην Ήπειρο

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Μαρτίου 2007
AΙΘΟΥΣΑ Β' Κεντρική Συνεδρία
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συντονιστές: Γεώργιος Στάθης, Πρόεδρος Γ' Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων
Γιώργος Δημάκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας και Πολιτισμού, Νομαρχία Αθηνών
Μανώλης Αναστασάκης, Εκπρόσωπος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη του ΕΟΣΣ
Δρακούλης Βρεττάκος, Νομαρχιακός Σύμβουλος, Νομαρχία Πειραιά
Τζέλλα Παυλάκου, Δημοσιογράφος
Irina Nikolova Papancheva, Αντιδήμαρχος Σόφιας, Bουλγαρία
Δάφνη Μπόκοτα, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά
10.00 Χαιρετισμοί
Δρακούλης Βρεττάκος, Νομαρχιακός Σύμβουλος, Νομαρχία Πειραιά
Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
10.30 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
«Η ανάδειξη και κατάδειξη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη σύνθεσή τους σε μια κοινή πολιτική για τον πολιτισμό» - Νικόλαος Σηφουνάκης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, Πρόεδρος Επιτρ. Πολιτισμού Παιδείας και ΜΜΕ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
«Πολιτισμός - Τουρισμός: Στρατηγική ποιότητας και αειφόρου ανάπτυξης» - Χάρης Κοκκώσης, Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Τουριστ. Ανάπτυξης
«Πολιτισμός και Αθλητισμός» - Γιάννης Σγουρός, Νομάρχης Αθηνών

Α' Ειδική Θεματική Συνεδρία
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
11.30 - 11.45 «Ανάπλαση της παλιάς ιστορικής πόλης της Ξάνθης» - Μιχάλης Στυλιανίδης, Δήμαρχος Ξάνθης
11.45 - 12.00 «Ανάπλαση και αξιοποίηση του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας» - Σωτήριος Μικάλεφ, Δήμαρχος Κερκυραίων
12.00 - 12.20 «Αναβάθμιση και προώθηση της περιοχής: Τοπικές Στρατηγικές σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο» -
Alessandro Pastacci, Πρόεδρος του Συστήματος Po-Matilde και Δήμαρχος του Δήμου Quistello, Ιταλία
12.25 - 12.45 «Η διατήρηση της Ουγγρικής πολιτιστικής κληρονομιάς απότην Τοπική Αυτοδιοίκηση» -
Viktoria Zold-Nagy, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης Νομαρχιών και Δήμων
Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης Ουγγαρίας
12.45 - 13.00 «Ανάπλαση παραδοσιακών κοινοτήτων και οικισμών - Η περίπτωση της κοινότητας Νυμφαίου Φλώρινας» -
Ιωάννης Βοσκόπουλος, Νομάρχης Φλώρινας
13.00 - 13.15 «Πολιτισμός και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Η περίπτωση της πόλης Mellieha, Malta» -
Josef Borg, Αντιπρόεδρος Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων Μάλτας
13.15 - 13.30 «Παλαιοί βιομηχανικοί χώροι και πολιτισμός» - Φώτης Ιγνατίου, Πρόεδρος «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων

Β' Ειδική Θεματική Συνεδρία
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συντονιστές: Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάδη, Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης
Αδαμαντία Τζανετέα, Αντινομάρχης Πολιτισμού Λακωνίας
Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, Διευθύντρια Κουμανταρείου Πινακοθήκης, Σπάρτη
Παναγιώτης Μπασάκος, Δήμαρχος Αβίας, Εκπρόσωπος ΕΟΣΣ
Stefanka Ivanova Markova - Δήμαρχος της περιοχής «Krasno seloMladost», Bουλγαρία
13.30 - 13.45 «Η Πολιτιστική κληρονομιά στην αστική τουριστική ανάπτυξη της Rijeka» -
Doris Sosic, Πρόεδρος της επιτροπής της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης της Rijeka, Κροατία
13.45 - 14.00 «Ν. Πρέβεζας: Νικόπολη - Κασσώπη - Νεκρομαντείο - Ζάλογγο: Τετράπτυχο ανάπτυξης» - Βασίλειος Ιωάννου, Νομάρχης Πρέβεζας
14.00 - 14.15 «Ο πολιτιστικός τουρισμός στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής ανάπτυξης: Τάσεις και Προοπτικές» -
Δημήτριος Λαγός, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου
14.15 - 14.30 «Η αναπτυξιακή πολιτική για τον πολιτισμό της κοινότητας Συρράκου» - Γιάννης Αργύρης, Πρόεδρος Κοινότητας Συρράκου
14.30 - 14.45 «Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ο ρόλος της Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης» - Βασίλειος Γιόγιακας, Νομάρχης Θεσπρωτίας

Γ' Ειδική Θεματική Συνεδρία
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
14.45 - 15.00 «Τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» -
Σοφία Σκαρβέλη, Συντονίστρια Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων
15.00 - 15.15 «Προγραμματική Σύμβαση Ρεθύμνου, η περίπτωση του ιστορικού κέντρου του Ρεθύμνου» - Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης
15.15 - 15.30 «Η Προγραμματική Σύμβαση για την μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» - Κωνσταντίνος Ταρασλιάς, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρόδου
15.30 - 15.45 «Η Προστασία της Ιστορικής κληρονομιάς της Σπάρτης» - Κωνσταντίνος Φούρκας, Νομάρχης Λακωνίας
15.45 - 16.00 «H επανάχρηση και αξιοποίηση των βιομηχανικών κτηρίων της πόλης από το Δήμο Βόλου» -
Δημήτριος Δερβένης, Aντιδήμαρχος Βόλου, Υπεύθυνος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
16.00 - 16.15 «Πολιτιστική Αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών και δημόσιων κτηρίων» - Αθανάσιος Γιακαλής, Δήμαρχος Μυτιλήνης
16.15 - 16.30 «Προς ένα νέο μοντέλο πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Νομαρχ.Αυτοδιοίκησης»-Γιάννης Πλεμμένος, Λέκτ. Παν/μίου Πελοποννήσου

Δ' Ειδική Θεματική Συνεδρία
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Συντονιστές: Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος, Μέλος Δ.Σ ΕΟΣΣ
Δημήτριος Γουλιμάρης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
Σωτήριος Καρδαράς, Δήμαρχος Ερεσού - Αντίσσης Λέσβου
Ανδρέας Βαρουχάκης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΕΟΣΣ
Vladan Marinkovic - Δήμαρχος Leskovac, Σερβία
16.30 - 16.45 «Ο ελληνικός χορός - Από την κοινότητα και το χοροστάσι στην αίθουσα του συλλόγου και τη σκηνή» -
Ιωάννης Πραντσίδης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
16.45 - 17.00 «Νεολαία και Πολιτιστική Κληρονομιά» - Βασίλειος Κικίλιας, Πρόεδρος Οργανισμού Νεολαίας και ’θλησης Δήμου Αθηναίων
17.00 - 17.15 «Η διαχείριση των πολιτιστικών υποθέσεων και η πολιτιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια» -
Δημήτριος Γουλιμάρης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
17.15 - 17.30 «Παράδοση και νέοι. Φορείς και προοπτική» - Βασίλειος Σερμπέζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
17.30 - 17.45 «Η τοπική αυτοδιοίκηση μπροστά στο σύγχρονο φαινόμενο της έκπτωσης και παραποίησης στοιχείων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Η περίπτωση της Κρήτης» - Γιάννης Τσουχλαράκης, Ερευνητής, Συγγραφέας, Χοροδιδασκάλος

E' Ειδική Θεματική Συνεδρία
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
17.45 - 18.00 «Η συμβολή της παράδοσης και του φολκλορισμού στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας» -
Ηλίας Δήμας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
18.00 - 18.15 «Μουσεία φυσικά μνημεία και εναλλακτικός τουρισμός. Η περίπτωση του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» -
Σωτήριος Καρδαράς, Δήμαρχος Ερεσσού - Αντίσσης Λέσβου
18.15 - 18.30 «Το παράδειγμα του καρναβαλιού του Δήμου Πάτρας» - Aνδρέας Φούρας, Δήμαρχος Πάτρας
18.30 - 18.45 «Εθνική πολιτική η έρευνα στην παράδοση» - Μανώλης Ιωαννίδης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, δάσκαλος παραδοσιακών χορών

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Απριλίου 2007
AΙΘΟΥΣΑ Β'
Συντονιστές: Παναγιώτης Μπασάκος, Δήμαρχος Αβίας, Εκπρόσωπος ΕΟΣΣ
Δημήτριος Λαγός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΟΣΣ
Γεώργιος Αναστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΟΣΣ
Γιαννάκης Σκορδής, τ. Δήμαρχος Αμμοχώστου, Α' Αντιπρόεδρος ΕΟΣΣ

ΣΤ' Ειδική Θεματική Συνεδρία
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10.00 - 10.15 «Πολιτιστική Διάσταση του INTERREG III»-Pierre Guerin,Εμπειρογνώμων - τομέας της πολιτιστικής συνεργασίας,Βαλένθια, Ισπανία
10.15 - 10.30 «Ο Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών, Φλώρινας. Πρέσπες Βαλκάνια, ένα πολιτιστικό Σταυροδρόμι» -
Νικόλαος Κορτσάρης, Βουλευτής Φλώρινας (Νέα Δημοκρατία)
10.30 - 10.45 «Η διασυνοριακή συνεργασία των Νομαρχιών Ελλάδας - Βουλγαρίας - Τουρκίας» - Γεώργιος Παυλίδης, Νομάρχης Ξάνθης
10.45 - 11.00 «Αναπτυξιακή Συνεργασία στο πλαίσιο INTEREG III μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η περίπτωση του Δήμου Τήλου και του Δήμου Αρμουταλάν»
Αναστάσιος Αλιφέρης, Δήμαρχος Τήλου
11.00 - 11.15 «Douzelage: Ένα παράδειγμα δικτύωσης αδελφοποιημένων πόλεων» - Ed Weber, Πρόεδρος Douzelage-Εuropean Town Twinning
11.15 - 11.30 «Αδελφοποιήσεις - Το παράδειγμα της Πρέβεζας - Μέλλον και προοπτικές» - Μιλτιάδης Κλάπας, Δήμαρχος Πρέβεζας

Ζ' Ειδική Θεματική Συνεδρία
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
11.30 - 11.45 «Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας» - Γεράσιμος Νοταράς, Επικεφαλής ΙΑΕΤ
11.45 - 12.00 «Δικτύωση ιστορικών τόπων (Τουρκοκρατία): Μεσολόγγι - Ζάλογγο - Νάουσα - Αρκάδι - Σούλι - Αγία Λαύρα» -
Αναστάσιος Καραμπατζός, Δήμαρχος Νάουσας
12.00 - 12.15 «Πολιτιστικό κέντρο «Ελληνικός Κόσμος», 'Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού» - Δημήτρης Εφραίμογλου, Δ/νων Σύμβουλος του ΙΜΕ
12.15 - 12.30 «Το παράδειγμα Δικτύωσης των Μικρών Κοινοτήτων (Αμπελάκια, Μακρινίτσα, Νυμφαίο, Οία, Πάνορμος, Τήνος, Πάπιγκο)» -
Αγλαΐα Καραδόντα, Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπελακίων

Η' Ειδική Θεματική Συνεδρία
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - MARKETING - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
12.30 - 12.45 «Το πολιτιστικό μάρκετινγκ: Η μεγάλη πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση» -
Μαρία Ψαρρού - Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Πολιτιστικού Μάρκετινγκ
12.45 - 13.00 «ΕΡΤ: Ο ρόλος της στην προβολή του πολιτισμού» - Χρήστος Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΕΡΤ
13.00 - 13.15 «Η συμβολή τηλεοπτικών σταθμών στην καταγραφή και αξιοποίηση της μουσικοχορευτικής κληρονομίας και ο ρόλος των τοπικών σταθμών
εκτίμηση και προβληματισμός» - Ηλίας Γκαρτζονίκας, Παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων λαϊκού πολιτισμού
13.15 - 13.30 «H συμβολή του "Αθήνα 9.84" στην προβολή του πολιτισμού» - Αθανάσιος Καφέζας, Πρόεδρος Αθήνα 9.84

 

 


Εκτύπωση   Email

Related Articles