Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Αυτοδιοίκησης «Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης»

Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Αυτοδιοίκησης «Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης»

Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Αυτοδιοίκησης «Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης»

28, 29 & 30 Μαρτίου 2008 - ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Η μεγαλύτερη συνάντηση των ανθρώπων του λαϊκού πολιτισμού στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 28, 29 και 30 Μαρτίου 2008.
Η διοργάνωση είχε ως στόχο τη συνεργασία των οργανισμών αυτοδιοίκησης με τους κατά τόπους γνήσιους εκφραστές του λαϊκού πολιτισμού, όπως πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, λαογραφικά μουσεία και μουσεία ιστορίας καθώς και με φυσικά πρόσωπα όπως λαϊκούς τεχνίτες, ερευνητές της παράδοσης, συγγραφείς και λαογράφους. Η συνεργασία αυτή είχε ως απώτερο στόχο την ανάδειξη του αυθεντικού λαϊκού πνεύματος, της δημιουργίας και της τοπικής παράδοσης και ταυτότητας.
Η χώρα μας είναι ίσως ο πιο πλούσιος τόπος σε ήθη, έθιμα και παραδόσεις στην Ευρώπη. Παραδόσεις που χάνονται μέσα στο χρόνο ως προς την προέλευση τους, παραμένουν όμως αναλλοίωτες στη σύγχρονη εποχή. Η παράδοση αποτελεί μέρος της ζωής των Ελλήνων και σημείο αναφοράς όπου κι αν βρίσκονται στην υφήλιο.
Αυτός, λοιπόν, ο πλούτος παρουσιάστηκε στη Διοργάνωση για τον πολιτισμό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 28, 29 & 30 Μαρτίου 2008.

Σκοπός Συνδιάσκεψης:
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με σημαντική πολιτισμική κληρονομιά που καλείται σήμερα να αξιοποιήσει την ευκαιρία που της προσφέρεται προκειμένου να αναγάγει την πολιτισμική ανάπτυξη σε ύψιστη προτεραιότητα της στo πλαίσιo της νέας Ενωμένης Ευρώπης. Αυτό θα επιφέρει πολλαπλές αλλαγές: κοινωνικές όπως προστασία πολιτιστικής ταυτότητας, συνείδηση πολιτιστικής αξίας και ιδιαιτερότητας, πολιτικές όπως ενδυνάμωση του ρόλου και της εικόνας της σύγχρονης Ελλάδας η οποία μπορεί να συνθέτει και να εκφράζει πολιτιστικά τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, στην περιοχή της Βαλκανικής όσο και τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, οικονομικές όπως αυτές εκφράζονται τόσο με τη σύνδεση πολιτισμού - τουρισμού όσο και με την παρέμβαση στην αγορά εργασίας για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η ιδιαιτερότητα της χώρας μας η οποία έχει εξαιρετική φυσική ομορφιά σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολιτιστικής παράδοσης και μνημείων μοναδικών στον κόσμο μπορεί να προσφέρει δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μονοπωλιακού χαρακτήρα στην Ευρώπη.
Η πολιτιστική συνεργασία για τη δημιουργία της νέας Ενωμένης Ευρώπης με τη διαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής συνείδησης, χωρίς παράλληλα να αγνοείται η ιδιαίτερη πολιτισμική παράδοση των επί μέρους χωρών, αποτελεί πρωταρχικό αίτημα των καιρών.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να αποτελέσει για τη χώρα μας εργαλείο πολλαπλών παρεμβάσεων με στόχο:
-τη δημιουργία πολιτιστικής υποδομής ως απαραίτητου συστατικού στοιχείου ανάπτυξης του τουρισμού στις περιφέρειες της χώρας.
-την ενίσχυση της ανάπτυξης προβληματικών και απομονωμένων περιοχών.
-τη διάχυση της τουριστικής κίνησης από καθιερωμένες τουριστικές περιοχές προς νέες, από τις ακτές προς την ενδοχώρα που διαθέτουν πολιτιστικά στοιχεία.
-την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άμβλυνση της εποχικότητας.
-την προσέλκυση τουριστών με πολιτιστικά ενδιαφέροντα.

Ο ΕΟΣΣ στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ιδιαίτερο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικής για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με την αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α Ενότητα: «Διεθνείς Τάσεις και εμπειρίες από την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού»
·Μάλτα: Η προβολή και η ανάδειξη του πολιτισμού στην πόλη Mellieha
·Ουγγαρία: Περιφερειακές πολιτικές για την ενίσχυση του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ουγγαρία
·Εσθονία: Πρακτικές συντήρησης Πολιτιστικών χώρων
·Γαλλία: Τοπικά Δίκτυα Εφαρμογές -Πολιτικές
Β Ενότητα: «Ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό»
·Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και η συμβολή του στην ανάπτυξη του πολιτιστικού Τουρισμού
·Στρατηγικός Σχεδιασμός και πολιτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα
·Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχέση με τον πολιτιστικό τουρισμό
·Η προβολή και η προώθηση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος
·Πρακτικές και πολιτικές δημοτικών επιχειρήσεων πολιτιστικής ανάπτυξης
Γ Ενότητα: «Μέθοδοι και Τεχνικές για την ανάπτυξη του πολιτιστικού Τουρισμού»
·Προώθηση οργανωτικών και θεσμικών καινοτομιών (δίκτυα συνεργασίας «Νetworks» - συστάδες επιχειρήσεων «Clusters») στήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας για την επικοινωνιακή σύνδεση των ελληνικών πόλεων μεταξύ τους.
·Η Πολιτιστική Ερμηνεία ως βασικό συστατικό προβολής και ανάδειξης της εθνικής κληρονομιάς
·Νέες τεχνολογίες και πολιτιστικός Τουρισμός
·Μarketing και Management
·Αναστήλωση τοπικών μνημείων και ανακαίνιση πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων
·Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτιστικός Τουρισμός
Δ Ενότητα: «Πρόγραμμα και διασυνοριακές συνεργασίες για τον πολιτιστικό τουρισμό»
·Συμπράξεις Δημοτικών Επιχειρήσεων για την πολιτιστική, τουριστική ανάπτυξη
·Χρηματοδοτήσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό από το Δ'ΚΠΣ
·Ενίσχυση Φεστιβαλικών Προγραμμάτων
·Ενίσχυση και Χορηγία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι εκθέτες θα παρουσιάζουν τον αυθεντικό, τοπικό τους λαϊκό πολιτισμό μέσα από χορευτικές παρουσιάσεις, αναπαραστάσεις εθίμων, λαϊκό θέατρο, συναυλίες παραδοσιακής μουσικής, θέατρο σκιών, αναπαραστάσεις καθημερινής ζωής. Παράλληλα, θα λάβουν χώρα ειδικά μεγάλα αφιερώματα στη μουσική και χορευτική παράδοση συγκεκριμένων περιοχών της χώρας μας από ντόπιους εκφραστές της παράδοσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008
Ημερίδα: «Η Διαπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2008: Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου»

Συνδιοργανωτές:
Eυρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού
ΕUROPE DIRECT Δήμου Αθηναίων
SAFIA (Student Association For International Affairs)

Συντονιστές: Νίκος Τρικαλίτης, Οικονομολόγος
Σωτήρης Καρέας, Αρχιτέκτων, Μέλος ΕΟΣΣ
Νίκος Λάρδας, Οικονομολόγος, Μέλος ΕΟΣΣ
Γιώργος Λιβάνιος, Πρόεδρος Ελληνοφιλανδικού Επιμελητηρίου

10.00-10.30 Προσέλευση Συνέδρων
10.30-10.45 Χαιρετισμοί: Ιωάννη Μίχα, ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
10.45-11.00 «Το έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου και ο ρόλος του στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια»
Ουρανία Κακριδά, Επιστημονικός Συνεργάτης, Europe Direct του Δήμου Αθηναίων
11.00-11.15 «Η χάραξη κοινωνικής πολιτικής για την επιτυχημένη ένταξη της διαπολιτισμικότητας»
Νίκος Θεοδωράκης, Αντιπρόεδρος της SAFIA (Student Assocaition For International Affairs)
11.15-11.30 «H Διαπολιτισμικότητα μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα»
Διονυσία Ρηγάτου, Μέλος του Δ.Σ της Νεολαίας Ευρωπαϊκή Έκφραση
11.30-11.45 «Η διαμόρφωση μιας νέας Ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από τη διαπολιτισμικότητα»
Σταύρος Κούρταλης, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΚΕΜ (Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών )

Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη: «Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης»

Α' Ενότητα: «Διεθνείς Τάσεις και εμπειρίες από την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού»
12.00-12.30 Χαιρετισμoί: Ηλίας Δήμας, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σπυρίδων Τσιριγώτης: Πρόεδρος Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΟΣΣ
12.30-12.45 «Πολιτιστικός Τουρισμός: Μύθοι & Πραγματικότητα»
Δρ. Δημήτριος Κούτουλας,ειδ.σύμβουλος τουριστικού & πολιτιστικού marketing
12.45-13.00 «Φινλανδία: Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι οι αρχιτέκτονες του δικού τους μέλλοντος»
Οle Norrback, τ.Υπουργός, πρέσβης σε θέματα Βαλτικής
13.00-13.15 «Κροατία: ''Craftattraction'': Παραδοσιακά έργα τέχνης ως πόλος έλξης για τον πολιτιστικό τουρισμό»
Goranka Horgan, υπεύθυνος προγραμματισμού του project "Craftattraction"
13.15-13.30 «Ουγγαρία: Περιφερειακές πολιτικές για την ενίσχυση του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ουγγαρία»
Viktoria Nagy,Διευθ.Δημ.Διοίκησης Νομαρχιών και Δήμων,Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης Ουγγαρίας
13.30-13.45 «Μάλτα: Η προβολή και η ανάδειξη του πολιτισμού στην πόλη Mellieha»
Josef Borg, τ.Πρόεδρος Ένωσης Δήμου και Κοινοτήτων Μάλτας
13.45-14.00 «Aυστρία: Περιφερειακά Πολιτιστικά Δίκτυα ως το τελικός μοχλός επιλογής ενός τουριστικού προορισμού»
Ηermut Parsch, Διευθυντής Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Spittal/Drau
14.00-14.15 Διάλειμμα

Β' Ενότητα: «Προγράμματα και διασυνοριακές συνεργασίες για τον πολιτιστικό τουρισμό»
·Συντονιστές: Ευάγγελος Χριστοφιλάκης, Οικονομολόγος, π.δήμαρχος ’νω Λιοσίων, μέλος Δ.Σ ΤΕΔΚΝΑ
·Γιάννης Γιαμάς, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πρέβεζας
14.15-14.30 «Χρηματοδοτήσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό στην 4η Προγρ/κή Περίοδο»
Σοφία Σκαρβέλη,Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
14.30-14.45 «Καινοτομικές πολιτιστικές στρατηγικές και μάρκετινγκ προορισμού: Βέλτιστες πρακτικές πόλεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
ΝικόλαςΚαραχάλης, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπ/μίου, Ειδικός σε θέματα Αστικού Τουρισμού, Επιστημονικός Συνεργάτης
Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης
14.45-15.00 «Πολιτιστικός Τουρισμός και Χορευτικές Δραστηριότητες»
Δημήτριος Γουλιμάρης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
15.00-15.15 «Ο Ρόλος της ΕΚΠΟΛ ΝΑΜ στην Τουριστική Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς -Εμπειρίες από το Ευρωπαϊκό Έργο/Δίκτυο Chiron»
Παντελής Μαστρογιάννης, Πρόεδρος Εταιρείας κοιν. παρέμβασης & πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
15.15-15.30 «Πρωτοβουλίες Διασυνοριακής Συνεργασίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου στον Πολιτιστικό Τουρισμό»
Ελένη Τσιαούση, Αντινομάρχης Πολιτισμού, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου

Προεδρείο: Γιώργος Αναστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΟΣΣ
Αντώνιος Κολιόπουλος, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΟΣΣ
Νία Κομπορόζου, Πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου
Βασίλης Ιωάννου, Νομάρχης Πρέβεζας

18.00 Χαιρετισμοί: Γιάννης Μίχας, Νομάρχης Πειραιά,
Χάρης Πασβαντίδης, Αντινομάρχης Αθηνών, Εκπρόσωπος ΕΟΣΣ
Γιαννάκης Σκορδής, τ.Δήμαρχος Αμμοχώστου, Εκπρόσωπος Ξένων Αντιπροσωπειών ΕΟΣΣ
Παναγιώτης Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης
18.30 Εγκαίνια της 2ης Έκθεσης «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός»

Σάββατο 29 Μαρτίου 2008
Γ' Ενότητα: «Ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό»
Συντονιστές: Λουκάς Καράτζαλης, Διευθυντής ΤΕΔΚ Βοιωτίας, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας
Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος, Μέλος Δ.Σ ΕΟΣΣ
Γιώργος Δημάκος, Εντεταλμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος Νομαρχίας Αθηνών, Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας
Παναγιώτης Φαρλέκας, Νομαρχιακός Σύμβουλος Λακωνίας

10.00-10.30 Χαιρετισμοί
10.30-10.45 «Πολιτισμός και Τουριστική Ανάπτυξη στην Αθήνα»
Γιάννης Σγουρός, Νομάρχης Αθηνών
10.45-11.00 «Η διάσωση και η ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων: Οι δυνατότητες των φορέων πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης»
Αναστασία Δεμερτζή, Αντιπρόεδρος Πανικάριου Πολιτιστικού Συλλόγου "ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΣ"
11.00-11.15 «Η προβολή και η προώθηση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος»
Σοφία Μούτσου, Δήμαρχος Στυρέων
11.15-11.30 «Νέες τεχνολογίες, αρχαιολογικός τουρισμός και τοπική αυτοδιοίκηση: Το παράδειγμα του Δήμου Χαιρώνειας»
Νίκος Παπαγγελής, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Βοιωτίας, Δήμαρχος Χαιρωνείας
11.30-11.45 «O πολιτισμός ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης στον Νομό Πρέβεζας»
Βασίλης Ιωάννου, Νομάρχης Πρέβεζας

Δ' Ενότητα: «Μέθοδοι και Τεχνικές για την ανάπτυξη του πολιτιστικού Τουρισμού»
11.45-12.00 «Προώθηση οργανωτικών και θεσμικών καινοτομιών (δίκτυα συνεργασίας «Νetworks» - συστάδες επιχειρήσεων «Clusters») στήριξης
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας για την επικοινωνιακή σύνδεση των ελληνικών πόλεων μεταξύ τους»
Δημήτριος Λαγός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
12.00-12.15 «Η Πολιτιστική Ερμηνεία ως βασικό συστατικό προβολής και ανάδειξης της εθνικής κληρονομιάς»
Δωροθέα Παπαθανασίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ερευνητικό Εργαστήριο ΙΡΙΣ, Τουριστικός Σχεδιασμός
12.15-12.30 «Διαπολιτισμικότητα και νέες τεχνολογίες για την παραγωγή του πολιτιστικού τουρισμού»
Γιάννης Μαρκάκης, Διευθυντής Μουσείου παραδοσιακής ζωής Κρήτης, «Λυχνοστάτης»
12.30-12.45 «Αναστήλωση τοπικών μνημείων και ανακαίνιση πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων»
Γιαννάκης Σκορδής, τ. δήμαρχος Αμμοχώστου
12.45 ΚΕΑΔΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
Θέμα: «Η Ειρήνη: Ακρογωνιαίος Λίθος για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη»
Κεντρικός Εισηγητής: Κώστας Παπαναγιώτου Νομικός, τ.υπουργός
«Η Συνεργασία των Λαών της Βαλκανικής. Από τον Ρήγα Βελεστινλή έως σήμερα»
Γιώργος Δολιανίτης, Γενικός Γραμματέας της Βαλκανικής Ομοσπονδίας μη κυβερνητικών οργανώσεων, Αντιπρόεδρος ΚΕΑΔΕΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
ΑΙΘΟΥΣΑ Β, ΩΡΑ 11:30
ΘΕΜΑ: Η αμηχανία του χοροδιδασκάλου: Η τοπικότητα και η αυθεντικότητα στις παραστάσεις παραδοσιακών χορών.
Προεδρείο: Ηλίας Δήμας, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βαγγέλης Αυδίκος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Θεματικές ενότητες:
·Ο παραδοσιακός χορός και η διδασκαλία του. Πραντσίδης Γιάννης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
·Έννοια τοπικότητας και ρεπερτόριο. Το παράδειγμα της Καρπάθου. Ηλίας Βασιλαράς, Γεν. Γραμματέας Πν. Κέντρου Δήμου Καρπάθου
Υπεύθυνος λαογραφικού τμήματος
·Η Μουσική και το Τραγούδι στις παραστάσεις παραδοσιακών χορών. Κωτσίνης Γιώργος, Μουσικός-Διευθ.Παραδοσιακού Τομέα Ωδείου «Φ. ΝΑΚΑΣ»
·Οργάνωση Παραστάσεων. Λευτέρης Δρανδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Λυκείου των Ελληνίδων
·Εκδρομές εξωτερικού. Βασίλης Δημητρόπουλος, ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. - European Dance Caravan

Θα ακολουθήσει συζήτηση, διάλογος και τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων.

 

 


Εκτύπωση   Email

Related Articles